APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja mobilna  t w o j a M E T A  stanowi doskonałe uzupełnienie programu umożliwiając wgląd w najważniejsze informacje dotyczące najmu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - m.in. telefonów komórkowych. Przeznaczona jest dla najemców, oferując kontrolę podstawowych danych związanych z rozliczeniem wynajmowanego mieszkania - wysokości opłat bieżących, salda, historii rozliczeń itp.

Niniejszy opis stanowi instrukcję instalacji i obsługi aplikacji. Wszystkie poniżej zamieszczone zrzuty ekranu telefonu i uwagi dotyczące czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji odnoszą się do urządzenia wyposażonego w system operacyjny Android i przeglądarkę Chrome - niemniej jednak, nie powinny w sposób istotny różnić się dla urządzeń wyposażonych w inne oprogramowanie.
spis treści:
I. INSTALACJA
Aplikację możesz zainstalować w dwojaki sposób - w zależności od tego w jakim trybie zamierzasz z nią pracować: wchodząc za pomocą przeglądarki internetowej na stronę https://twojameta.pl/mobile (dla konta, na którym zdefiniowane zostały co najmniej login i hasło) lub  https://twojameta.pl/mobile/?id=1012&token=f19b4ya. (dla konta ze zdefiniowanym numerem PIN i niezdefiniowanym loginem i/lub hasłem).
rys. 1 - ekran logowania
W ostatnim z wyżej wymienionych przypadków należy ciągi cyfr i liter stanowiące identyfikator i token zamienić na własne tzn. uzyskane na potrzeby logowania do serwisu od administratora wynajmowanej nieruchomości. O tym, którą z tych dwóch możliwości wybrać dowiesz się z rozdziału III. BEZPIECZEŃSTWO.

Możesz również skorzystać z generatora instalacji znajdującego się na stronie Twojego konta (odnośnik 'aplikacja').

Po wczytaniu strony na wyświetlaczu telefonu pojawi się ekran logowania. W przypadku wyboru adresu zawierającego identyfikator i token najemcy będzie on wyglądał podobnie do tego przedstawionego na rysunku nr 1. W przeciwnym razie formularz logowania będzie się składał z 2 pól - loginu (adres e‑mail) i hasła.

W zasadzie aplikacja jest gotowa do pracy, jednakże w celu ułatwienia i usprawnienia dostępu do niej w przyszłości wskazane jest podjęcie czynności, które nam to umożliwią. W tym celu znajdź w swojej przeglądarce opcję tworzenia skrótu na ekranie głównym. W przeglądarce Chrome znajdziesz ją u dołu listy rozwijanej po wybraniu ikonki 3 kropek, w prawej górnej krawędzi wyświetlacza (na wysokości paska adresu) i nazywa się - po prostu - 'Dodaj do ekranu głównego'.
Wyżej wspomniana opcja pozwala na dodawanie do wybranej podstrony ekranu głównego ikon za pomocą których zyskujesz szybki dostęp do wybranej strony internetowej - w tym przypadku strony aplikacji mobilnej.
rys. 2 - panel opcji przeglądarki
Lokalizacja potrzebnej nam opcji została oznaczona na rysunku nr 2. Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki funkcjonalność ta może nie być dostępna lub znajdować się w innym miejscu. Dodanie skrótu do ekranu głównego nie tylko ułatwi uruchamianie aplikacji, ale również sprawi, że będzie ona działała w trybie pełnoekranowym zwiększając tym samym obszar roboczy, a co za tym idzie - komfort pracy.
Po wybraniu opcji 'Dodaj do ekranu głównego' na wyświetlaczu pojawią się 2 monity.
rys. 3 - monit dodawania do ekranu głównego
Pierwszy możesz zatwierdzić od razu lub po uprzednim dokonaniu zmiany domyślnie prezentowanej treści - 't w o j a M E T A'. Jeżeli zdecydujesz się na edycję, zmiany widoczne będą w polu etykiety znajdującej się pod właśnie tworzoną ikoną skrótu aplikacji.
Drugi ze wspomnianych monitów, pozostaje już wyłącznie zatwierdzić.
rys. 4 - monit dodawania do ekranu startowego
I to już ostatni krok - za chwilę skrót aplikacji zostanie utworzony. Wystarczy wybranie oznaczonej na rys. 4 opcji.
Ikona aplikacji znajduje się obecnie na jednej z podstron ekranu głównego. Możesz ją dowolnie przemieszczać - zarówno w obrębie aktualnej podstrony, jak również pomiędzy wszystkimi dostępnymi podstronami.
rys. 5 - widok ekranu startowego
Możesz ją przenieść do folderu grupującego np. aplikacje o podobnym charakterze lub funkcjonalności. Również w każdym momencie możesz ją usunąć i ponownie utworzyć. Za pomocą tej ikony masz zawsze łatwy i natychmiastowy dostęp do ekranu logowania aplikacji.