APLIKACJA MOBILNA
Aplikacja mobilna  t w o j a M E T A  stanowi doskonałe uzupełnienie programu umożliwiając wgląd w najważniejsze informacje dotyczące najmu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - m.in. telefonów komórkowych. Przeznaczona jest dla najemców, oferując kontrolę podstawowych danych związanych z rozliczeniem wynajmowanego mieszkania - wysokości opłat bieżących, salda, historii rozliczeń itp.

Niniejszy opis stanowi instrukcję instalacji i obsługi aplikacji. Wszystkie poniżej zamieszczone zrzuty ekranu telefonu i uwagi dotyczące czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji odnoszą się do urządzenia wyposażonego w system operacyjny Android i przeglądarkę Chrome - niemniej jednak, nie powinny w sposób istotny różnić się dla urządzeń wyposażonych w inne oprogramowanie.
spis treści:
III. BEZPIECZEŃSTWO
Z aplikacji można korzystać w jednym z 3 trybów:
  • dla konta najemcy niezabezpieczonego hasłem i ze zdefiniowanym numerem PIN - po podaniu przez użytkownika prawidłowego adresu w formacie: https://twojameta.pl/mobile/?id=1012&token=f19b4ya
  • dla konta zabezpieczonego hasłem - po podaniu przez użytkownika prawidłowego adresu w formacie: https://twojameta.pl/mobile
  • dla konta zabezpieczonego hasłem i ze zdefiniowanym numerem PIN - po podaniu przez użytkownika prawidłowego adresu w formacie: https://twojameta.pl/mobile
Nie istnieje możliwość pracy z aplikacją w przypadku konta niezabezpieczonego hasłem, dla którego jednocześnie nie został zdefiniowany numer PIN.

Dla pierwszego i trzeciego z w/w trybów logowanie odbywa się za pomocą zdefiniowanego numeru PIN, dla durgiego zaś - za pomocą loginu (adres e-mail) i hasła.

rys. 1 - ekran logowania
Formularz logowania dla konta najemcy niezabezpieczonego hasłem wygląda tak, jak to zostało przedstawione na rys. 1. Tryb ten - zarówno w kontekście pracy z aplikacją mobilną, jak i poprzez serwis internetowy - cechuje najniższy poziom bezpieczeństwa. Każdy, kto zna prawidłowy adres internetowy konta (na który składa się numer IDtoken) - uzyska do niego dostęp. Ochrona aplikacji mobilnej numerem PIN nie stanowi istotnego zabezpieczenia w momencie, gdy wspomniany adres dostanie się w niepowałane ręce (otwiera to bowiem dostęp do konta za pośrednictwem serwisu internetowego i umożliwia zmianę numeru PIN aplikacji mobilnej). Ponieważ adresy internetowe (w tym adres konta najemcy) są zapisywane w pamięci urządzenia - stosuj ten tryb wyłącznie na urządzeniu stanowiącym Twoją własność, do którego nie mają dostępu niepowołane osoby. Dotyczy to zarówno telefonu, komputera i jakichkolwiek innych urządzeń. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w trybie tym istnieje możliwość nielimitowanej ilości prób logowania się, np. za pomocą różnych - losowo lub w kolejności - dobieranych kombinacji cyfr.
rys. 2 - ekran logowania
Formularz logowania dla konta najemcy zabezpieczonego hasłem, dla którego nie został zdefiniowany numer PIN składa się z pól loginu (adres e-mail) i hasła - rys. 2. Jest to najbardziej bezpieczny tryb pracy aplikacji. Mimo, że w każdym trybie dane logowania przekazywane są w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu - to tylko logując się za pomocą loginu i hasła nie pozostawiamy na obsługiwanym urządzeniu żadnych danych umożliwiających lub ułatwiających przejęcie konta. Aby rozpocząć pracę w tym trybie wystarczy ustanowić hasło dla konta, nie definiować numeru PIN dla aplikacji mobilnej i zainstalować aplikację korzystając z adresu https://twojameta.pl/mobile.
W ostatnim z wymienionych wyżej 3 trybów - gdy konto zabezpieczone jest hasłem i dla aplikacji mobilnej zdefiniowany został numer PIN - logowanie odbywa się głównie za pomocą formularza przedstawionego na rys. 1, choć czasami również tego z rys. 2 (np. przy pierwszym logowaniu, po usunięciu historii przeglądania wraz z ciasteczkami, po 3-krotnym, błędnym wprowadzeniu numeru PIN).