SERWIS INTERNETOWY
Serwis internetowy  t w o j a M E T A  stanowi podstawowe narzędzie programu umożliwiając wgląd we wszystkie informacje dotyczące najmu z wykorzystaniem urządzeń o szerokości ekranu min. 1200 pikseli. Przeznaczony jest do użytku z wykorzystaniem przeglądarek Microsft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera.
Dostępna jest również wersja na urządzenia mobilne skierowana do najemców, oferująca kontrolę podstawowych danych związanych z rozliczeniem wynajmowanego mieszkania - wysokości opłat bieżących, salda, historii rozliczeń itp.

Niniejszy opis stanowi instrukcję obsługi programu i jest przeznaczony dla wynajmujących (administratorów). Jeżeli jesteś najemcą - skorzystaj z instrukcji przeznaczonej dla najemców. Wszystkie poniżej zamieszczone zrzuty ekranu i uwagi dotyczące czynności niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania odnoszą się do urządzenia wyposażonego w system operacyjny Windows i przeglądarkę Chrome - niemniej jednak, nie powinny w sposób istotny różnić się dla urządzeń wyposażonych w inne oprogramowanie.
spis treści:
I. REJESTRACJA
Aby rozpocząć pracę z programem niezbędna jest rejestracja. W tym celu należy wybrać odnośnik 'logowanie' (w prawej, górnej części okna), a następnie wypełnić pola formularza podając adres e-mail (będzie służył m.in. jako login) oraz kod weryfikacyjny. Wygląd okna rejestracji zaprezentowany został na rys. nr 1.
rys. 1 - okienko rejestracji
Kod weryfikacyjny uzyskasz po wpisaniu adresu e-mail i wybraniu odnośnika 'pobierz kod' - wysłany zostanie na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Gdy wprowadzisz do obu pól prawidłowe dane zatwierdź formularz odnośnikiem 'zapisz'. W dalszej kolejności postępuj zgodnie z wysłaną do Ciebie wiadomością potwierdzającą założenie konta w serwisie twojameta.pl.

Jeżeli przy próbie pobrania kodu weryfikacyjnego pojawi się komunikat 'Użytkownik zarejestrowany!' oznacza to, że przy pomocy podanego adresu e-mail zostało już założone konto administratora (wynajmująego). Jeżeli należy do Ciebie i nie pamiętasz hasła - możesz je odzyskać postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 'LOGOWANIE'.

Ilekroć z progamu wysyłane są wiadomości (np. kody weryfikacyjne) sprawdzaj swoją skrzynkę z uwzględnieniem również folderów takich jak 'SPAM', 'POWIADOMIENIA', 'OFERTY' itp. Jeżeli mimo to nie możesz znaleźć wysłanej wiadomości możesz ją wygenerować ponownie wybierając właściwy odnośnik (np. 'pobierz kod'). Pamiętaj, że w przypadku kodów weryfikacyjnych działają one wyłącznie dla formularza, z którego zostały wygenerowane.

Potwierdzeniem prawidłowo przeprowadzonej operacji założenia konta jest wiadomość wysłana na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Aby rozpocząć pracę z programem postępuj zgodnie z zawartą w niej instrukcją. Przysługuje Ci wolny od zobowiązań okres, w którym możesz zapoznać się z w pełni funkcjonalną, podstawową wersją programu. W tym czasie nie ponosisz żadnych obciążeń z tytułu użytkowania programu. Jeżeli program spełnia Twoje oczekiwania złóż i opłać zamówienie przed upływem okresu próbnego - pozwoli to na zachowanie wszystkich wprowadzonych przez Ciebie danych i ustawień. Nie zakładaj kilku kont administracyjnych - nie przysporzy Ci to żadnych korzyści, a docelowo wiązać się będzie jedynie z opłatami za każde z nich. Wszystkie Twoje umowy i rozliczenia z ich tytułu obsłużysz na pojedynczym koncie, co jest o wiele wygodniejsze, niż zarządzanie wieloma kontami. Dodatkowo, program wyposażony jest w funkcje agregujące dane dla wszystkich Twoich umów najmu (oblicza przychody z umów, koszty itp.) - prowadzenie rozliczeń na kilku kontach administracyjnych spowoduje, że ustalone dane nie będą kompletne i miarodajne.

Aby opuścić okienko 'rejestracja' wystarczy kliknąć na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu, odnośnik 'anuluj' lub posługując się klawiaturą - wybrać klawisz 'Esc'.
II. LOGOWANIE
Dostęp do Twojego konta w serwisie możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem strony głównej serwisu (https://twojameta.pl) i znajdującego się na niej formularza logowania (odnośnik 'logowanie').
rys. 2 - okienko logowania
Gdy usiłujesz po raz pierwszy uzyskać dostęp do swojego konta postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie rejestracji. Pamiętaj, aby każdorazowo po wypełnieniu pól formularza logowania - przed wybraniem odnośnika 'zaloguj' - zaznaczyć pole 'administrator'.

W przypadku, gdy zapomnisz hasła wpisz w pole 'login (adres e-mail)' swój adres e-mail zaznacz pole 'administrator' i wybierz odnośnik 'zresetuj hasło' - na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość z instrukcją dotyczącą przywrócenia dostępu do konta. Brak zaznaczenia pola 'administrator' spowoduje rozpoczęcie procedury resetowania hasła dla Twojego konta najemcy - o ile takie posiadasz.

Jeżeli występujesz w systemie jednocześnie jako wynajmujący (administrator) i najemca, to nawet jeżeli dla obu kont zdefiniowany jest ten sam adres e-mail resetowanie hasła odbywa się oddzielnie dla każdego z nich - w zależności, czy zaznaczone jest pole 'administrator', czy też nie.

Tak jak w większości podobnych przypadków, aby opuścić okienko 'logowanie' wystarczy kliknąć na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu, odnośnik 'anuluj' lub posługując się klawiaturą - wybrać klawisz 'Esc'.
III. ZAMÓWIENIE
Przedstawione na rys. nr 3 okienko 'zamówienie' służy do składania zamówień na określony pakiet usług. Wywoływane jest poprzez kliknięcie odnośnika 'zamawiam' wybranego pakietu - na głównej stronie serwisu (https://twojameta.pl).
Aby dokonać zamówienia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
 • w polu 'login (adres e-mail)' wpisz adres poczty elektronicznej zdefiniowany dla Twojego konta w serwisie twojameta.pl
 • dokonaj, o ile to konieczne, zmiany pakietu w polu 'wersja / pakiet'
 • wygeneruj kod weryfikacyjny za pomocą odnośnika 'pobierz kod' (zostanie wysłany na adres Twojej poczty elektronicznej) i wpisz go (skopiuj i wklej) do pola 'kod weryfikacyjny' formularza - jeżeli po uzyskaniu kodu dokonasz zmiany pakietu ponownie wykonaj ten punkt instrukcji
 • wypełnij pozostałe pola (dane do faktury) lub usuń zaznaczenie pola 'faktura', jeżeli nie potrzebujesz dokumentu
 • zatwierdź formularz odnośnikiem 'zapisz' i zaczekaj na pojawienie się danych do dokonania płatności
rys. 3 - okienko zamówienia
Po prawidłowym wykonaniu powyższych punktów zobaczysz okno podobne do tego na rys. nr 4. Zawiera ono niezbędne dane do wykonania przelewu. Podobne informacje znajdziesz również w wiadomości e-mail wysłanej na Twoją skrzynkę pocztową oraz w zestawieniu zamówień na koncie. Aby zlecić przelew możesz skorzystać z kodu QR - wykonanie płatności w ten sposób jest czynnością szybką i nieskomplikowaną - otwórz aplikację banku na swoim telefonie, wybierz funkcję płatności poprzez skanowanie kodu QR (w zależności od banku i aplikacji może różnie się nazywać np. zeskanuj i zapłać, zeskanuj kod i zapłać, skanuj i płać, przelew QR, fotopłatności itp.), a następnie zeskanuj kod QR i zatwierdź płatność.
rys. 4 - okienko zamówienia / płatności
Jeżeli wolisz wypełnić bankowy formularz przelewu ręcznie, wówczas możesz skorzystać z funkcji kopiowania poszczególnych danych - poprzez kliknięcie kolejno na nazwę odbiorcy, nr rachunku bankowego itd. szybko skopiujesz dane do schowka, aby wkleić je do odpowiednich pól w formularzu systemu transakcyjnego Twojego banku.

Zwróć uwagę na to, że roczny okres subskrypcji uwzględnia wykorzystane dni okresu próbnego chyba, że zapisy regulaminu promocji stanowią inaczej.
IV. USTAWIENIA
Za pomocą okna 'ustawienia' dokonasz niezbędnych ustawień swojego konta:
 • zdefiniujesz przypisany do konta adres e-mail, stanowiący równocześnie Twój login w systemie
 • dokonasz edycji hasła
 • zdefiniujesz nazwę (imię i nazwisko) aministratora
 • wprowadzisz numer NIP (swój lub Twojej firmy)
 • wprowadzisz numer rachunku bankowego do rozliczeń
 • włączysz lub wyłączysz otrzymywanie powiadomień o wybranych zdarzeniach w systemie
 • ustalisz domyślną szerokość wyświetlanego zestawienia rozrachunków
Okno wywołasz posługując się odnośnikiem 'ustawienia' znajdującym się na stronie rozliczenia wynajmu - podobnie, jak reszta odnośników - w prawym, górnym rogu okna przeglądarki lub posługując się klawiaturą - klawisz 'U'.
rys. 5 - okienko ustawień
Pole 'hasło' służy do zmiany hasła. Przy każdym otwarciu okna hasło, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wyświetlane - zamiast tego prezentowany jest komunikat w polu formularza: 'hasło zdefiniowane'. Nie ma też potrzeby ponownego wprowadzania hasła przy kolejnym dokonywaniu zmian w formularzu - pozostawienie odpowiadającego mu pola bez zmian jest równoznaczne z zachowaniem dotychczasowego hasła. Prawidłowe hasło składa się z 6-16 znaków (a-z, A-Z, 0-9). Przed zapisem formularza ustawień, w którym wprowadzone zostało hasło pojawi się dodatkowe pole - 'kod weryfikacyjny'. Należy wówczas wybrać odnośnik 'pobierz kod', co spowoduje wysłanie kodu weryfikacyjnego na podany adres poczty elektronicznej, a następnie przepisać go (lub skopiować) do wspomnianego pola formularza.

Pole 'login (adres e-mail)' umożliwia zmianę pozostającego w posiadaniu użytkownika adresu e-mail stanowiącego login użytkownika. Na podany e-mail mogą być wysyłane m.in. powiadomienia programu. Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku hasła: nie ma możliwości usunięcia adresu e-mail (istnieje wyłącznie możliwość jego edycji), zmiana zaś wymaga pobrania i wpisania do formularza ustawień prawidłowego kodu weryfikacyjnego. Właściwy adres e-mail składa się z maks. 50 znaków (a-z, 0-9,  _.-).

Pole 'nazwa (imię i nazwisko) administratora' umożliwia prezentowanie na koncie najemcy aktualnych danych do przelewu, w tym kodu QR, który w istotnym stopniu ułatwia dokonanie płatności i eliminuje ewentualne błędy. Brak nazwy administratora powoduje, że wszelkie informacje dot. przelewu nie są dla najemcy dostępne.

Pole 'NIP' pozwala na edycję (w tym usuwanie) numeru identyfikacji podatkowej wynajmującego.

Pole 'konto bankowe' służy do wprowadzenia domyślnego numeru rachunku wynajmującego - właściwego dla celów rozliczeń. Podobnie jak nazwa wynajmującego prezentowany jest na koncie najemcy. Istnieje możliwość zdefiniowania odrębnych numerów kont bankowych dla wybranych umów najmu (zob. umowy). Brak w systemie domyślnego i idywiadualnego (dla konkretnej umowy) rachunku bankowego wynajmującego spowoduje, że dane do przelewu na koncie najemcy nie będą prezentowane. Wprowadzany do formularza numer konta podlega pewnym ograniczeniom:
 • musi odnosić się do rachunku prowadzonego w Polsce
 • musi składać się z 26 cyfr
W przypadku, gdy format numeru rachunku jest nieprawidłowy, wówczas kolor czcionki zostaje zmieniony na czerwony. Zapisanie formularza jest wówczas niemożliwe. Jeżeli numer rachunku pomimo poprawności formatu wydaje się być błędny, wtedy kolor czcionki zostaje zmieniony na pomarańczowy, a użytkownik sam podejmuje decyzję, czy mimo to dokonać zapisu.

Pole 'wysyłka e-mail' stanowi element konfiguracji mechanizmu wysyłania powiadomień. Powiadomienia te, to przede wszystkim informacje systemowe, ale w przyszłości, wraz z rozwojem programu mogą to być również inne wiadomości. Do dyspozycji pozostają 4 rodzaje ustawień: wyłączenie powiadomień oraz 3 ustawienia włączające ich doręczanie w określonych porach dnia.

Pole 'szerokość zestawień' pozwala określić szerokość (w pikselach) wyświetlanych w oknie przeglądarki Twojego komputera zestawień tabelarycznych. Pozostawienie wartości '0' lub mniejszej, niż '1200' powoduje wyświetlenie zestawień w domyślnej szerokości (ok. 1200 pikseli). Ustalenie wartości bliskiej lub większej od szerokości okna przeglądarki spowoduje z kolei wczytanie zestawienia na całą jej szerokość.

Zaznaczenie pola 'dodawanie wpisów poprzez edycję' umożliwia dodawanie kolejnych wpisów (mieszkań, umów, rozrachunków itd.) na podstawie już istniejących. Włączenie tej funkcji może w znacznym stopniu usprawnić pracę, ale też wymaga od użytkownika zachowania szczególnej uwagi: jeżeli w wyniku podwójnego kliknięcia na wybrany wpis zestawienia (a w efekcie - wywołania okna z formularzem wpisu) zaznaczona zostanie opcja 'dodaj' - wówczas utworzony zostanie nowy wpis, gdy zaś opcja 'edytuj' - wówczas zmiany będą dotyczyć dotychczasowego wpisu. Należy zaznaczyć, że w wywołanym formularzu domyślnie zaznaczona jest ostatnio wybrana przez nas opcja, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • formularz wywołany został w trybie dodawania wpisu (skrótem klawiaturowym '+') - wówczas zaznaczona jest zawsze opcja 'dodaj'
 • ze względu na kontekst, w jakim zostało wywołane okno z formularzem - ostatnio wybrana opcja jest niedostępna
Aby zwrócić uwagę użytkownika na to, w jakim trybie pracuje - dodawania, edycji, czy też usuwania (przywracania) wpisu - pasek nagłówkowy okna przyjmuje odpowiednio kolory: zielony, pomarańczowy, czerwony. Jeżeli włączenie funkcji 'dodawanie wpisów poprzez edycję' miałoby powodować Twoje pomyłki i w rezultacie prowadzić do nieprawidłowych zapisów, po prostu wyłącz tę funkcję poprzez odznaczenie odpowiadającego jej pola formularza.
V. ROZLICZENIE WYNAJMU
Główna strona programu, dostępna bezpośrednio po zalogowaniu na konto, to rozliczenie wynajmu. Prezentuje ono w formie zestawienia tabelarycznego dane dotyczące finansowego wyniku związanego z wynajmem, pozwalając na analizę poszczególnych wielkości, które mają na niego wpływ.
rys. 6 - zestawienie rozliczenia wynajmu
Zestawienie podzielone jest na kilka bloków:
 • 'PRZYCHÓD' - obejmujący (poza wskazaniem miesiąca, którego dotyczy wiersz) osiągniętą kwotę przychodu z tytułu najmu (kol. 'B') oraz kwotę przychodu narastająco za wszystkie miesiące roku (kol. 'C')
 • 'KOSZTY' - obejmujący:
  • kwoty dokonanych w danym miesiącu odpisów amortyzacyjnych (kol. 'D')
  • kwoty poniesionych w danym miesiącu kosztów finansowych np. odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego (kol. 'E')
  • kwoty poniesionych w danym miesiącu kosztów związanych z eksploatacją mieszkania - opłaty administracyjne, media i in. (kol. 'F')
  • kwoty poniesionych w danym miesiącu pozostałych kosztów m.in. podatki, opłaty, wyposażenie nieamortyzowane (kol. 'G')
  • sumę poniesionych w danym miesiącu kosztów (kol. 'H')
  • sumę poniesionych kosztów narastająco za wszystkie miesiące roku (kol. 'I')
 • 'PODATEK' - obejmujący:
  • podstawę opodatkowania (kol. 'J'), jako różnicę kwot przychodu narastająco i kosztów narastająco
  • stawkę podatkową wyrażoną procentowo (kol. 'K')
  • przypadającą na dany miesiąc kwotę podatku / zaliczki podatkowej (kol. 'L')
  • kwotę podatku narastająco (kol. 'M')
 • 'WYNIK' - obejmujący:
  • kwotę wyniku danego miesiąca (kol. 'N'), obliczoną jako różnica kwoty przychodu i sumy kosztów eksploatacji oraz pozostałych kosztów - przed opodatkowaniem
  • kwotę wyniku narastająco (kol. 'O')
Wyżej przedstawione znaczenie danych zawartych w zestwieniu tabelarycznym znajduje się dodatkowo na stronie rozliczenia w sekcji 'LEGENDA'.
Za pomocą skrótu klawiaturowego - klawisz 'F' - wywołasz okienko 'filtrowanie', umożliwiające zdefiniowanie zakresu wyświetlanych danych poprzez wybór mieszkania i roku. Widok okienka zaprezentowany został na poniższym rysunku:
rys. 7 - okienko filtrowania
Na liście mieszkań znajdziesz wszystkie własne, zdefiniowane w systemie nieruchomości (w tym wpisy archiwalne). Pozwala to nie tylko na wyświetlenie danych łącznych, ale również indywidualnych - dla każdej z nich niezależnie. Na liście lat znajdziesz natomiast - poza aktualnym rokiem - również wcześniejsze, obejmujące okres 5 pełnych lat poprzedzających bieżący rok. Zmiana parametrów wyświetlania zatwierdzona poprzez wybór odnośnika 'wyświetl' powoduje nie tylko wczytanie właściwych danych do prezentowanej na stronie tabeli, ale również wygenerowanie odpowiadającego jej zestawienia do wydruku (dostępnego po wybraniu skrótu klawiaturowego 'Ctrl+P'). W przypadku, gdy chcesz zrezygnować z filtrowania danych i opuścić okno zrobisz to klikając na znak 'X' znajdujący się w prawym, górnym rogu, odnośnik 'anuluj' lub posługując się klawiaturą - poprzez wybranie klawisza 'Esc'.
VI. MIESZKANIA
Na stronie 'mieszkania' programu prezentowane jest zestawienie wprowadzonych przez Ciebie do systemu mieszkań. Domyślnie wyświetlana jest lista mieszkań aktualnie pozostających w Twojej ofercie (wynajmowanych lub oczekujących na wynajem). Przykładowe zestawienie przedstawione zostało na rys. nr 8.
rys. 8 - zestawienie mieszkań
Kolumna 'A' zestawienia zawiera adres nieruchomości, zaś kolumna 'B' jej nazwę skróconą. Możliwe jest przełączanie widoku pomiędzy poszczególnymi kategoriami wpisów:
 • wszystkie wpisy
 • aktualne wpisy
 • archiwalne wpisy
 • usunięte wpisy
Odpowiedniego wyboru możesz dokonać wywołując (skrótem klawiaturowym - klawisz 'F') okienko 'filtrowanie', wskazując właściwy typ wpisów i zatwierdzając przy użyciu odnośnika 'filtruj'. Każdorazowo, po wywołaniu okienka 'filtrowanie' do pola kategorii domyślnie wczytywana jest aktualnie wybrana kategoria.
rys. 9 - okienko filtrowania
Potwierdzeniem wyświetlenia w zestawieniu tabelarycznym na stronie danych zgodnych z wyborem jest informacja znajdująca się w pasku nagłówkowym zestawienia zawierająca nazwę kategorii. Kategoria 'wszystkie wpisy' obejmuje wpisy aktualne, archiwalne i usunięte. Kategoria 'archiwalne wpisy' obejmuje wpisy mieszkań, które nie są już w Twojej ofercie (choć mogą być w przyszłości), ale nie zostały usunięte z systemu - np. ze względu na potrzebę zachowania przypisanych do nich rozliczeń (m.in. ze względów podatkowych). Kategoria 'usunięte wpisy' obejmuje wpisy skasowane, których przywrócenie (wraz z wszystkimi przypisanymi do nich rozrachunkami) jest nadal możliwe. Po upływie 30 dni od dokonania operacji usunięcia odzyskanie skasowanych wpisów mieszkań wraz z przynależącymi do nich umowami, kosztami i rozrachunkami nie będzie możliwe z poziomu konta administracyjnego, a jedynie w trybie awaryjnym - poprzez przywrócenie danych backupu. Jeżeli wybrałeś wyświetlanie wszystkich wpisów, to wpisy reprezentujące różne kategorie (aktualne, archiwalne, usunięte) różnicuje rodzaj zastosowanej czcionki. Dla wpisów aktualnych jest to czcionka standardowa, dla archiwalnych - kursywa, a dla usuniętych - czcionka przekreślona.
Aby wykonać operację na zestawieniu mieszkań należy kliknąć dwukrotnie w wybrany wiersz zestawienia. Pojawi się wówczas okienko 'operacje' zaprezentowane na rys. nr 10.
rys. 10 - okienko operacji
W formularzu okienka - w zależności od rodzaju zamierzonego działania - wybierz odpowiednią opcję: edycję, dodawanie lub usuwanie / przywracanie. Nie wszystkie muszą być dostępne: jeżeli wywołanie okienka nastąpiło dla wpisu archiwalnego, wówczas dodawanie jest wyłączone, jeżeli dla usuniętego - niedostępne jest zarówno dodawanie jak i edycja, a wpis podlega wyłącznie przywróceniu. Ponieważ po wyborze opcji dodawania wszystkie pola formularza nadal pozostają wypełnione jest to znakomita funkcja tworzenia wpisów na podstawie już istniejących. Jeżeli jednak chcesz wywołać okienko dodawania nowego wpisu zawierające pusty formularz posłuż się skrótem klawiaturowym - klawisz '+'.

Przed zatwierdzeniem formularza odnośnikiem 'wykonaj' umieść w poszczególnych polach formularza:
 • 'adres' - dokładny adres nieruchomości (kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania)
 • 'nazwa skrócona' - wybraną przez Ciebie, skróconą nazwę nieruchomości
 • 'rodzaj wpisu' - aktualny lub archiwalny (uwaga: nadawanie archiwalnego charakteru wpisu możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do wpisów aktualnych - w wyniku edycji)
 • 'uwagi' - ewentualne uwagi dot. nieruchomości
Spośród wyżej wymienionych danych dla osób postronnych (w tym najemców) widoczny będzie ewentualnie jedynie adres nieruchomości (bez numeru domu i mieszkania), o ile wynajmujący udzieli wyraźnej zgody i udostępni go w ramach innych usług świadczonych przez serwis.
VII. KOSZTY
Strona 'koszty' serwisu służy prezentowaniu wszystkich ponoszonych wydatków związanych z wynajmem m.in. z tyt. opłat administracyjnych, zużycia mediów, ubezpieczeń, odsetkowej części kredytu hipotecznego itp. Przykładowy wygląd listy kosztów przedstawiony został na rys. nr 11.
rys. 11 - zestawienie kosztów
Na powyższe zestawienie składa się szereg wierszy zawierających następujące dane:
 • kol. 'A' - data zdarzenia
 • kol. 'B' - kategoria kosztu
 • kol. 'C' - mieszkanie lub umowa, których dotyczy koszt
 • kol. 'D' - uwagi
 • kol. 'E' - kwota kosztu
Dane w kol. 'B''E' mogą być powiązane z dokumentami zewnętrzymi, wówczas prezentowane są w postaci odnośnika prowadzącego do tych dokumentów (odpowiednio: do faktury i dowodu wpłaty).

Dodawanie kosztu jest możliwe za pośrednictwem okienka 'operacje' wywoływanego:
 • skrótem klawiaturowym - klawisz '+' (niewypełniony formularz dodawania kosztu)
 • poprzez podwójne kliknięcie w wybrany wiersz zestawienia (operacja dodawania kosztu na podstawie innego wpisu), przy czym należy zwrócić uwagę na to, że kliknięcie na odnośniki znajdujące się w wierszu w kol. 'B''E' spowoduje przekierowanie do ich zawartości zamiast wykonania zamierzonej akcji
Zastosowanie pierwszego z podanych wyżej sposobów powoduje wyświetlenie pełnego formularza składającego się z następujących pól:
 • 'lokal / mieszkanie' - zawierające listę nazw skróconych przypisanych nieruchomościom w chwili wprowadzenia do systemu lub pozycję '--- brak wpisów mieszkań ---'
 • 'data' - domyślnie wczytywana jest bieżąca data
 • 'kwota' - prawidłowy format kwoty: liczba z dwoma miejscami po przecinku lub kropce
 • 'kategoria'
 • 'uwagi'
 • 'faktura' - adres internetowy faktury dotyczącej kosztu
 • 'wpłata' - adres internetowy dowodu wpłaty
Tak wywołane okienko operacji przedstawia rys. nr 12. Za jego pomocą można wprowadzać koszty przypisane do konkretnego mieszkania.
rys. 12 - okienko operacji
Postępuj następująco: wybierz właściwą pozycję w polu lokal/ mieszkanie (jeżeli lista jest pusta, dodaj najpierw wpisy na stronie 'mieszkania'), wpisz datę płatności (wymagalności) kosztu - w formacie RRRR-MM-DD, określ kwotę kosztu (liczba z dwoma miejscami po przecinku lub kropce), wybierz kategorię kosztu, wpisz ew. uwagi dot. kosztu, podaj adres URL faktury, określ adres URL dowodu wpłaty (możesz dokonać tego poprzez edycję, w terminie późniejszym, po opłaceniu zobowiązania) - o załączaniu do wpisów dokumentów zewnętrznych przeczytasz w dalszej części rozdziału. Na koniec zatwierdź formularz odnośnikiem 'wykonaj'.

Bezpośrednio po utworzeniu wpisu kosztu zostaje on umieszczony (z uwzględnieniem porządku chronologicznego) w zestawieniu tabelarycznym na stronie. O ile nie został załączony do wpisu adres URL dowodu płatności, kwota (kol. 'E') wyświetlana jest w kolorze czerwonym, co informuje o tym, że pozycja pozostaje do zapłaty. Oznaczenie uregulowania zobowiązania może nastąpić również w inny sposób - poprzez wprowadzenie daty (w formacie RRRR-MM-DD) w polu 'wpłata'. Utworzony wpis kosztu nie jest automatycznie odzwierciedlany jako koszt w zestawieniu na stronie rozliczenia najmu - następuje to dopiero z chwilą odnotowania płatności.
Jeżeli wywołanie okienka operacji nastąpiło poprzez podwójne kliknięcie w wybrany wiersz zestawienia wygląd okienka może być podobny do zaprezentowanego na rys. nr 12 lub różny (taki, jak na rys. nr 13) - gdy wiersz dotyczy kosztu przypisanego do najemcy.
rys. 13 - okienko operacji
Dodawanie wpisu kosztu przypisanego do najemcy nie jest możliwe z poziomu strony 'koszty' serwisu, a jedynie poprzez stronę 'rozrachunki'. Zauważ, że w wywołanym formularzu opcja 'dodaj' pozostaje nieaktywna. Operacje, które możesz w takiej sytuacji wykonać, to edycja i usuwanie / przywracanie wpisu. Jeśli jednak wygląd okienka nie różni się od przedstawionego na rys. nr 12 i chcesz na podstawie wybranego wpisu kosztów dodać kolejny koszt przypisany do mieszkania, postępuj analogicznie do tego, co zostało już wcześniejszej przedstawione: wybierz odpowiednią pozycję w polu lokal/ mieszkanie, wpisz właściwą datę płatności (wymagalności) kosztu - w formacie RRRR-MM-DD, określ kwotę kosztu (liczba z dwoma miejscami po przecinku lub kropce), wybierz kategorię kosztu, wpisz ew. uwagi dot. kosztu, podaj adres URL faktury, określ adres URL dowodu wpłaty (możesz dokonać tego poprzez edycję, w terminie późniejszym, po opłaceniu zobowiązania). Na koniec zatwierdź formularz odnośnikiem 'wykonaj'.
Reasumując:
VIII. UMOWY
Za pomocą okna 'płatności' w łatwy i szybki sposób zrealizujesz przelew na rzecz wynajmującego w wysokości wynikającej z aktualnego salda rozliczeń. Okno wywoływane jest za pomocą odnośnika 'płatności' znajdującego się w prawym, górnym rogu okna przeglądarki lub skrótem klawiaturowym - klawisz 'P'.
rys. 8 - okienko płatności
Przedstawione na rys. nr 8 okno zawiera m.in. kod QR z danymi przelewu oraz - poniżej - pole kwoty. Domyślna wartość w polu kwoty odpowiada sumie zobowiązań wraz z bieżącą kwotą odsetek. Dokonanie płatności jest prostą czynnością - otwórz aplikację banku na swoim telefonie, wybierz funkcję płatności poprzez skanowanie kodu QR (w zależności od banku i aplikacji może różnie się nazywać np. zeskanuj i zapłać, zeskanuj kod i zapłać, skanuj i płać, przelew QR, fotopłatności itp.), a następnie zeskanuj kod QR i zatwierdź płatność. Zazwyczaj po zeskanowaniu kodu i wczytaniu danych do formularza aplikacji bankowej użytkownik przed zatwierdzeniem przelewu uzyskuje możliwość edycji danych np. wysokości kwoty, tytułu przelewu i in. Jeżeli chcesz zmienić wyłącznie kwotę, to możesz to zrobić również przed zeskanowaniem kodu poprzez wpisanie jej do pola kwoty formularza w okienku płatności (z dwoma miejscami po przecinku) - kod QR zostanie natychmiast wygenerowany ponownie. Zwróć uwagę, że w przypadku płatności przeterminowanych kwota salda i odpowiednio kwota zobowiązania w polu kwoty formularza płatności zawiera obliczoną na dany dzień i aktualizowaną automatycznie, na bieżąco wysokość odsetek za opóźnienie. Jeżeli przelew pełnej kwoty należności dotrze tego samego dnia na konto wynajmującego, wówczas kwota zobowiązania zostanie w całości spłacona - w przypadku, gdy przelew zostanie zrealizowany faktycznie w następnych dniach należy uwzględnić tę okoliczność i do podanej kwoty doliczyć odsetki za kolejne dni opóźnienia. Pamiętaj również, aby każdorazowo po zeskanowaniu kodu QR, przed zatwierdzeniem przelewu upewnić się, że wczytany numer rachunku do przelewu jest właściwy tzn. zgodny z numerem ustalonym w porozumieniu z wynajmującym (np. w  umowie najmu).
Jeżeli nie ma możliwości wyświetlenia okna płatności - nie widzisz odnośnika 'płatności', skrót klawiaturowy nie działa - oznacza to, że funkcja jest niedostępna (wynajmujący nie wprowadził do systemu numeru własnego rachunku bankowego).
IX. ROZRACHUNKI
Za pomocą okna 'płatności' w łatwy i szybki sposób zrealizujesz przelew na rzecz wynajmującego w wysokości wynikającej z aktualnego salda rozliczeń. Okno wywoływane jest za pomocą odnośnika 'płatności' znajdującego się w prawym, górnym rogu okna przeglądarki lub skrótem klawiaturowym - klawisz 'P'.
rys. 8 - okienko płatności
Przedstawione na rys. nr 8 okno zawiera m.in. kod QR z danymi przelewu oraz - poniżej - pole kwoty. Domyślna wartość w polu kwoty odpowiada sumie zobowiązań wraz z bieżącą kwotą odsetek. Dokonanie płatności jest prostą czynnością - otwórz aplikację banku na swoim telefonie, wybierz funkcję płatności poprzez skanowanie kodu QR (w zależności od banku i aplikacji może różnie się nazywać np. zeskanuj i zapłać, zeskanuj kod i zapłać, skanuj i płać, przelew QR, fotopłatności itp.), a następnie zeskanuj kod QR i zatwierdź płatność. Zazwyczaj po zeskanowaniu kodu i wczytaniu danych do formularza aplikacji bankowej użytkownik przed zatwierdzeniem przelewu uzyskuje możliwość edycji danych np. wysokości kwoty, tytułu przelewu i in. Jeżeli chcesz zmienić wyłącznie kwotę, to możesz to zrobić również przed zeskanowaniem kodu poprzez wpisanie jej do pola kwoty formularza w okienku płatności (z dwoma miejscami po przecinku) - kod QR zostanie natychmiast wygenerowany ponownie. Zwróć uwagę, że w przypadku płatności przeterminowanych kwota salda i odpowiednio kwota zobowiązania w polu kwoty formularza płatności zawiera obliczoną na dany dzień i aktualizowaną automatycznie, na bieżąco wysokość odsetek za opóźnienie. Jeżeli przelew pełnej kwoty należności dotrze tego samego dnia na konto wynajmującego, wówczas kwota zobowiązania zostanie w całości spłacona - w przypadku, gdy przelew zostanie zrealizowany faktycznie w następnych dniach należy uwzględnić tę okoliczność i do podanej kwoty doliczyć odsetki za kolejne dni opóźnienia. Pamiętaj również, aby każdorazowo po zeskanowaniu kodu QR, przed zatwierdzeniem przelewu upewnić się, że wczytany numer rachunku do przelewu jest właściwy tzn. zgodny z numerem ustalonym w porozumieniu z wynajmującym (np. w  umowie najmu).
Jeżeli nie ma możliwości wyświetlenia okna płatności - nie widzisz odnośnika 'płatności', skrót klawiaturowy nie działa - oznacza to, że funkcja jest niedostępna (wynajmujący nie wprowadził do systemu numeru własnego rachunku bankowego).